CoachTips

Op deze pagina vind je hulpmiddelen die ons als coaches van pas zijn gekomen in een FLL seizoen. De hulpmiddelen zijn altijd bedoeld om het team verder te helpen.

CoachTip 01 – Hoe schrijf je een verslag van een bijeenkomst?
CoachTip 02 – Tussentijdse evaluatie project